CALL US: 0648786046
OPENING HOURS: -

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, verkopen en andere rechtsbetrekkingen tussen Toptuning en haar afnemers en/of cliënten hierna ook te noemen opdrachtgever, met betrekking tot onderdelen of toebehoren daarvoor. Van de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet voor de overige voorwaarden en gelden nummer voor meer dan één transactie. Toptuning heeft ten alle tijden het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2: Opdracht

Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven hoe ook genaamd en op welke wijze en door wie van Toptuning en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, geldende prijzen, specificaties en tarieven.

Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar voor Toptuning niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen Toptuning gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van de opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de bij haar ter reparatie aangeboden onderdelen. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven.

Artikel 3: Prijzen

Alle door Toptuning genoemde prijzen zijn in euro (€) incl. btw, exclusief andere heffingen van overheidswege, kosten van montage en service. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst. Toptuning staat altijd in het recht een order te annuleren of een bij betalingsregeling te treffen met de klant bij onverwachte prijsverhogingen zoals verzendkosten etc.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Wanneer de opdrachtgever om één of andere reden het product ontvangt zonder betaald te hebben, dient de opdrachtgever dat binnen 8 dagen alsnog te voldoen. Product blijft tot die tijd eigendom van Toptuning. Mocht bij uit blijven van betaling na 8 dagen, zal Toptuning juridische stappen moeten ondernemen en deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever een onderdeel retour heeft gezonden maar niet op plaats van bestemming is aangekomen is dit de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient in dat geval Toptuning schadeloos te stellen wanneer er al een terugbetaling heeft plaats gevonden.

Artikel 5: Betaling

Normale betaling (Ideal) geschiet vooraf door de opdrachtgever volbracht te worden. Tenzij de opdrachtgever en Toptuning anders zijn overeengekomen.
Indien betaling achteraf is overeengekomen (Klarna) loopt de betaling via Klarna. Wanneer het product verzonden is naar de opdrachtgever zal een betaalverzoek via Klarna ingediend worden. Dit is alleen mogelijk met Track & Trace. Bij betaling via Paypal en Creditcard zal de daarvoor geldende regels gevolgd worden.

Bij betaling met Paypal, Creditcard of Klarna achteraf betalen, wordt er 2% extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn lager dan de daadwerkelijk kosten van deze diensten.

Artikel 6: Aflevering

Het onderdeel wordt op de door de opdrachtgever aangegeven locatie bezorgd tenzij anders overeengekomen is.  

Artikel 7: Retouren

De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Retour is alleen mogelijk binnen de wettelijk vastgestelde bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van product. Aangekochte bedrag zal alleen terug getort worden als product in onbeschadigde vorm en in originele verpakking wordt terug gezonden. Retouradres in overeenstemming met Toptuning.

Waarom de kosten voor eigen rekening zijn? Anders zouden wij als bedrijf deze kosten moeten dragen en moeten doorberekenen in alle producten, waardoor alle klanten zouden moeten meebetalen.

Bij Maxton Design producten zending retour naar:

Maxton Design
Podlesie 26
32-830 Wojnicz
Poland

Artikel 8: Klachten

Klachten door de opdrachtgever zullen z.s.m. door Toptuning opgepakt worden met een maximale tijd reactietijd van 8 dagen. Er zal altijd naar een geschikte oplossing gezocht worden waar beide partijen mee overeens zijn.

Bedrijfsgegevens Toptuning

Toptuning

Laan van Duurzaamheid 75

info@toptuning.nl

Kvk: 85018589

BTW: NL004039481B53

Vergelijk Lijst
X